Valikko Sulje

Suvun alkuperä

Ote Jan-Erik Nygrenin kirjoittamasta johdannosta Caino-Torp/Kainu-Torppa 1490-1799 -kirjaan (Gummerus Printing, Jyväskylä 2002)

Nimi Torppa tulee sanasta torppa ja on luultavasti ilmestyessään Vetelissä suku/henkilönimi. Sitä pitkään vallinnutta käsitystä, (mm. maist. Kankaanrannan tietojen mukaan) että Olof Olofsson (Torp) olisi Grels Kainun jälkeläinen, ei ole voitu näyttää toteen.

Prof. Pentti Virrankoski on jo aikaisemmin todennut todisteiden tästä puuttuvan, ja hän on sitä mieltä, että Olof Olofsson (Torp) on lähtöisin Pedersören seudulta. Tätä käsitystä tukevat monet asiantuntevat sukututkijat Kaustiselta ja Vetelistä, mm. Reijo Ojala ja Marjatta Pulkkinen. Työryhmän tehtäväksi jäi tämän ongelman ratkaiseminen, ja Virrankosken käsitystä tukevien todisteiden löytäminen oli aikaa vievä työ.

Sigurd Nylundin tutkimuksen mukaan seuraavaa skenaario on mahdollinen:

Pedersöressä, Katternön kylässä elää vuosina 1558-69 eräs Olof Larsson (mahdollisesti tilalla Torp Pedersöressä, vaikka maatiloilla ei siihen aikaan ollut nimiä). Vuonna 1570 häntä ei enää mainita Katternössä, mutta vuonna 1571 mainitaan eräs Olof Larsson ( = sama?) tilanomistajana Evijärven Särkikylässä. ( Evijärvi kuului siihen aikaan Pedersöreen). Kirkon kymmenysluettelossa löytyvät vuodesta 1592 alkaen lisäksi Lars Olofsson ja Olof Olofsson, jotka voisivat olla hänen poikansa, koska heidät sen jälkeen kirjataan peräkkäin. On mahdollista, että Olof Larsson Katternöstä jäi leskeksi ja avioitui uudelleen Evijärvellä. Poika Olof Olofsson, joka syntyi noin 1571, voisi olla toisesta avioliitosta ( Evijärvellä). Olof Olofsson mainitaan Evijärvellä vuosina 1592-1602. Vuonna 1603 hänestä ei enää ole tietoja, mutta samana vuonna Olof Olofsson on kirjattu Torpan tilan omistajaksi Vetelissä. Miten Olof Olofsson tuli Torpan tilalle on hämärän peitossa, mutta on oletettavissa, että hän meni naimisiin edellisen omistajan lesken kanssa. Hän oli luultavasti itsekin leski, mikä selittäisi hänen vanhimman ja nuorimman lapsen suuren ikäeron. Hän olisi siis ollut naimisissa ensimmäisen kerran Evijärvellä. Olof Olofsson oli Torpan isäntänä vuosina 1603-35. Mainittakoon, että Evijärven Särkikylä sijaitsee lähellä Vetelin rajaa. Lisätietoja Vetelin vanhimmasta asutuksesta Pentti Virrankosken teoksesta ” Kokkolan pitäjän yläosan historia”.